Wat doen we

Binnen golflesGVOORG heeft ten doel mensen met een lichamelijke beperking (‘LG gehandicapten’) zich door middel van het golfspel op basis van gelijkwaardigheid goed en actief te laten ontplooien, zodat hun mobiliteit en fysieke stabiliteit kan worden verhoogd en ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, integreren en participeren in onze samenleving.

GVOORG onderscheidt zich van andere initiatieven door de ‘keten-benadering’, d.w.z. niet alleen golfen introduceren bij de gehandicapten, maar ook de volgende stappen invullen: Golfpaspoort, de kans bieden lid te worden van een Golfvereniging en het actief stimuleren en faciliteren van een social community.

GVOORG beoogt met het golfspel het revalidatie proces van gehandicapten volwassen te bevorderen.  Golfen is hierbij een middelen niet het primaire doel. GVOORG concentreert zich vooralsnog op de regio Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag voor wat betreft het recruteren van participanten. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Om dit alles te kunnen  waarmaken is de stichting afhankelijk van sponsors, giften en donateurs.  Als dit plan uw sympathie heeft en u wilt ons helpen en ondersteunen, kijk dan onder de button IK DOE MEE hoe dat kan.

 

Bekijk hier een korte film over wat de stichting golf voor gehandicapten doet.