GvoorG zorgt voor

GVOORG staat voor een ketenaanpak, waarbij “golf” slechts het middel is en niet het uiteindelijke doel.

Maatwerk, met een programma dat past bij de deelnemer en zijn financiële situatie. GVOORG vraagt hiervoor een kleine donatie.

Begeleiding door gespecialiseerde golfprofessionals en (golf)vrijwilligers.

Samenwerking met j revalidatiecentra, zodat de agogen en fysiotherapeuten de eerste informatie over het nut van deelname aan het GVOORG programma aan hun patiënten kunnen geven.

Advies (op verzoek) aan orthopedagogische instrumentenmakers, gemeenten, golfverenigingen en de Nederlandse Golf Federatie.

Organisatie van clinics, in samenwerking met revalidatiecentra om de mogelijkheden onder de aandacht van belangstellende te brengen,

Organiseren van (onderlinge) wedstrijden waaraan de gehandicapten deel kunnen nemen. Het ultieme doel is dat serieuze golfer na verloop van tijd deel gaan nemen aan de normale club activiteiten.

Initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar de therapeutische en revaliderende werking van golf, en de mogelijke daling van zorgkosten daardoor.

Betrekken van zo veel mogelijk golfverenigingen.

Fondsenwerving bij lokale overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en particulieren om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden en nieuwe activiteiten te ontplooien.

 

Wat ook mooi zou zijn, om mensen met een dwarslaesie te kunnen helpen revalideren is een ParaGolfer. Om een beeld te geven in de mogelijkheden die wij als stichting zouden hebben met de ParaGolfer als extra uitrusting hier een paar mooie beelden van het technische wonder voor gehandicapte sport- en of bewegings willigen.

Lees hier ter illustratie van de positieve krachten van een hulpmiddel als de paragolfer een mooi verhaal.

Download hier de folder en de ParaGolfer_NL_prijslijst

Dan moet hij wel ergens kunnen staan.

Naast het hebben van een ParaGolfer heb je dan ook een faciliteit nodig om de ParaGolfer permanent op een van onze golfbanen te kunnen stallen.