Nieuwsbrief november 2021

Nieuws van het bestuur

Er zijn veel zaken, die ons leven beheersen en Corona is iets dat iedereen raakt. Er is echter een maar: we kunnen het een plek geven en ermee omgaan. Dat houdt in dat we vanuit GvoorG onze beroemde mini-competitie in 2021 toch hebben gespeeld op 5 golfbanen waar we als GvoorG actief zijn. De 6e was letterlijk in het water gevallen. Ook daarvan is een korte impressie. Want we kijken naar mogelijkheden en regen of noodweer, we hebben op Oegstgeest toch het sociale element kunnen invullen. Daarnaast heeft een aantal GvoorG-ers voor het eerst meegedaan aan een Europese wedstrijd. Ook met Business Open hebben we een aantal afspraken gemaakt en hebben we een presentatie gegeven bij BNI. Verder heeft Lions Rijswijk ons ondersteund tijdens de mini-competitie. Daarnaast heeft Blinckk BV ons geholpen. En dan is er ook een nieuwe golfclub aangesloten, Ockenburgh. Over deze onderwerpen vind je hier meer over. Als laatste doen we een oproep aan eenieder om mee te denken aan de uitgestelde viering van het 10-jarig bestaan. Natuurlijk vragen we hierbij ook om sponsoring. Wat algemene informatie over onze missie In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de exposure die we als GvoorG in Nederland krijgen. Doordat deze nieuwsbrief momenteel al naar circa 750 geïnteresseerden wordt verstuurd, bestaande uit mensen met een beperking, bedrijven, instellingen, gemeentes en revalidatiecentra, krijgen deze actoren steeds meer interesse in wat de missie van GvoorG nou is. Die missie is natuurlijk dat golf het middel is om te re-integreren en te resocialiseren.

Een oproep aan iedereen

Het bestuur is fysiek in september bij elkaar geweest om de lopende zaken door te nemen. Een specifiek punt was de viering van het 10-jarig jubileum, dat door Corona niet kon doorgaan. Er wordt nagedacht over de opzet in 2022. Vragen die daarbij opkomen zijn: wat is de doelgroep met wie we dit gaan vieren; wie kan ons daarbij ondersteunen; zijn er sponsoren die dit “evenement” willen ondersteunen; welke sprekers gaan we benaderen en hoe trekken we de aandacht van de media? Kortom een groot aantal open vragen. Wie zich geroepen voelt om hieraan mee te denken, vragen wij om contact op te nemen met Tom Versluys, t.versluys@ziggo.nl

De GvoorG minicompetitie

Dit jaar hebben we de GvoorG min-competitie op 5 golfbanen gehouden, gedurende de periode mei tot en met oktober. Hierna volgt een korte beschrijving. In totaal hebben 61 GvoorG-ers meegedaan aan de 5 wedstrijden. Daarbij waren golfers die slechts 1x konden meedoen, maar het gros kon toch alle 5 de wedstrijden spelen. Hoe de organisatie van de wedstrijden door GvoorG wordt ingevuld is als volgt. GvoorG stelt ver voordat de minicompetitie gaat beginnen een activiteiten commissie in, waarbij van alle deelnemende golfclubs een vertegenwoordiger zit. Daarnaast zitten Liesbeth Leeflang als wedstrijdleidster en Hedy Hips voor de administratie. Tom Versluys voert het voorzitterschap. Incidenteel schuift de penningmeester van GvoorG, Wil Borst, aan. Gezamenlijk werken we met de kalenders van alle clubs aan de realisatie. We passen daarbij op om niet te veel wedstrijden in een te kort tijdpad te plaatsen. Met de reguliere bijdrage die elke golfer per wedstrijd betaalt kan dat best wat druk geven. Nu kan iedereen daar rekening mee houden. Ook werken we met een vast format voor wat betreft de inzet van vrijwilligers. Voor een aantal golfclubs is de minicompetitie ook voor de vrijwilligers een feest waar je graag bij wilt horen. Daarom krijgen die wel eens zoveel aanmeldingen dat je soms “veel vrijwilligers bij een flight, is namelijk niet nodig en geeft onnodige druk bij de spelers. Voor de wedstrijden hebben we aan elke golfclub gevraagd om een goodie-bag te maken voor de spelers. En de clubs slagen er elke keer in om genoeg sponsoren te werven om hierin te doneren. De volgorde van de wedstrijden was Concordia, Kralingen, Liemeer, Leeuwenbergh en Capelle. Bij de laatste wedstrijd werden de prijzen uitgereikt. Natuurlijk was er voor iedereen een prijs in de vorm van een mooi aandenken aan deelname in 2021.

Bovendien kregen de flights met de meeste slagen op 9 holes een extra prijs. Wanneer je dit doet, dan is dat weer eens een andere invalshoek. Natuurlijk was het tot nu toe zo dat de flight met het minst aantal slagen de prijzen mee naar huis namen. Nu hadden we dat dus eens omgedraaid en de verrassing was daarmee compleet. De activiteiten commissie komt eind november weer bijeen om de agenda van volgend jaar vast te stellen.

Korte impressie van de in het water gevallen wedstrijd

Op 6 oktober was Oegstgeest aan de beurt. Alles was tot in de puntjes verzorgd, de vrijwilligers hadden zelfs voor de deelnemers gekookt. Maar: nu geen Corona maar enorm slecht weer waardoor het niet verantwoord was om de wedstrijd te laten doorgaan. Met Louis Weyzig, die verantwoordelijk is voor de GvoorG wedstrijden op Oegstgeest, hebben we afgesproken om het diner wel door te laten gaan.

Tijdens de speech van Louis kwam naar voren dat volgend jaar de landelijke televisie aanwezig zal zijn bij de wedstrijd. Vanwege de planningen wordt die gehouden op 18 mei 2022. Met hun inzet heeft Oegstgeest laten zien dat het altijd mogelijk is om te bedenken wat wel kan.

Europees golfen, een uitdaging

Over het algemeen vallen de Nederlandse wedstrijden binnen het kader van de Nederlandse Golf Federatie, NGF. Zij organiseert ook wedstrijden voor golfers met een fysieke beperking. Deze wedstrijden staan altijd vermeld in de wedstrijdkalender van de NGF. Een groot aantal GvoorG-ers doet aan deze wedstrijden mee. Maar er zijn ook Europese wedstrijden voor mensen met een fysieke beperking. De organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, is de EDGA (European Disabled Golf Association). De EDGA is bijna een wereld organisatie aan het worden, want buiten Europa zijn ook Australië en ZuidAfrika aangesloten. Nederland is altijd goed vertegenwoordigd bij deze wedstrijden. Let hierbij op dat de toppers uit de internationale golf competities meedoen.

Om mee te kunnen doen aan de EDGA wedstrijden moet je over een EDGA-pas beschikken. Die krijg je na te zijn gekeurd. Mocht je in een van de 8 classificatie categorieën vallen, die de EDGA kent, dan kun je meedoen aan de world ranking. Je bent dan in het bezit van een WR4DG pas. Ben je (goed)gekeurd, maar val je buiten de 8 categorieën, dan krijg je een Access pas, waarmee deelname is gegarandeerd. Op 2 en 3 oktober was er een wedstrijd op de golfbaan van St. Omer, Frankrijk. De groep GvoorG-ers, die hieraan mee ging doen bestond uit 5 deelnemers, waarvan het voor 4 de eerste keer was. De spanning vooraf was best wel vrij groot. Want hoe gaat zo n wedstrijd, wat kun je verwachten. Wel, als eerste krijg je de mogelijkheid van een oefenronde, waardoor je de baan leert kennen. St Omer kent bijvoorbeeld veel hoogteverschil, waardoor je ho!es op een andere manier aanvalt. Ook het gebruik van een buggy, als je circa 60 meter naar omlaag rijdt, is anders, voorzichtiger. Dan heb je te maken met een andere taal. Alleen onze groep spreekt natuurlijk Nederlands, maar de voertaal tijdens deze wedstrijden is meestal Engels, behalve in Frankrijk, daar is het Frans. Ook het uitwisselen van scorekaarten etc. gebeurt officieel. De wedstrijd vindt altijd over 2 dagen plaats, waar op elke dag 18 holes worden gespeeld. Op de dag voor de wedstrijd is er een galadiner. Kortom een hele ervaring, die gelukkig wel grotendeels wordt gesponsord. Caroline de Jong, die voor het eerst meedeed zegt hierover: ” Vrijdagochtend half vijf gaat de wekker: yes, Jeanine, Rémon en gezamenlijk op pad naar St. Omer in Frankrijk. den bij de wedstrijdleiding blijft het onophoudelijk regenen. Vrijdagavond was het Na inchecken in het hotel en melgaladiner. We waren met een leuke groep Nederlanders en genoten van diner en kilometerslange toespraken. In het Frans …. dat dan weer wel.

Tom had ons al voorgelicht over met name de hoogteverschillen en daar was geen woord te veel van gezegd. Jeanine is ontelbare keren gevallen en ik kon ternauwernood mijn evenwicht bewaren. Bizar wat een verschil de kleinste ongelijkheid in ondergrond kan veroorzaken. Mijn flightgenoot keek me na mijn eerste zwalkpartij vertwijfeld aan of ik soms nog te dronken was. Na wat uitleg hebben we daarna steeds verschrikkelijk gelachen en probeerde hij me op het padje te houden door constant een ruk aan m ’ n jas te geven. De baan was ronduit spectaculair! Afslaan de diepte in en trachten op een vlak stuk uit te komen om vervolgens tegen een groene en behoorlijke steile heuvel aan te kijken waar slechts één streepje horizon zichtbaar was. En nu??? Ik trachtte de slag en richting van mijn flightgenoot na te doen en de ‘ spotter ’ gaf zowaar twee duimpjes. Het was geweldig! De onvoorspelbaarheid en daardoor uitdaging op veel vlakken, maar ook de directe band die ik met m ’ maatje had: onwaarschijnlijk gaaf! ’ s, laat staan, paragolfers. Tot onze grote spijt werd de tweede dag afgelast omdat het te risicovol was om de baan in te gaan, met wegglijdende buggy Dat wij dit ooit zouden kunnen bereiken, met onze behoorlijke uitdagingen op fysiek gebied, is even onwaarschijnlijk als fantastisch! Dat er ruimhartig gesponsord wordt is voor onze doelgroep zeer drempelverlagend en betekent veel meer dan aan een wedstrijd meedoen. Het betekent erkenning, serieus genomen worden, oftewel: inclusie. Wij kunnen en mogen gewóón meedoen. Dàt is waar het om draait: wat kunnen we wèl in plaats van niet ”.

Initiatief van een van de Paragolfers op Leeuwenbergh

Op 20 oktober is Jan Esser, verantwoordelijk voor de keuringen van de EDGA, langs geweest op Golfvereniging Leeuwenbergh, op uitnodiging van Ralf Mebius, om voorlichting te geven over het keuringsproces. Dit initiatief is ondersteund door de Paragolf Commissie van Leeuwenbergh en GvoorG. De reden voor deze uitnodiging was dat GvoorG-ers, die aan wedstrijden deelnemen en geen EDGA-pas hebben, niet voor de prijzen in aanmerking kwamen. Omdat het aanvragen van en de keuring voor zo’n pas best ingewikkeld is, is aan Jan Esser gevraagd om dit uit te willen leggen en eventueel ter plekke keuringen uit te voeren. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 10 mensen en gaf een heleboel duidelijkheid. Een aantal GvoorG-ers overweegt zich nu ook te laten keuren, in ieder geval voor een Access pas.

Ontwikkelingen bij Business Open, Lions Rijswijk, Blinckk BV en BNI

Business Open Ockenburgh heeft sinds een maand een nieuwe voorzitter, Willem Zelisse. De vorige voorzitster is met zwangerschapsverlof gegaan. Bij deze businessclub is GvoorG aangesloten en heeft de goede doelenstatus van Business Open Nederland. GvoorG is gevraagd om als golf coördinator op te treden. De golf coördinator organiseert voor de reguliere leden van Business Open, golfwedstrijden. Met Willem Zelisse is nu afgesproken om ook een sponsorwedstrijd voor GvoorG te gaan organiseren, waarbij aan de leden van Business Open hun medewerking wordt gevraagd. Deze wedstrijd zal in 2022 gaat plaatsvinden.

Lions Rijswijk heeft bij de minicompetitie wedstrijd op Leeuwenbergh hand en spandiensten verricht. Ingmar Bergman was begeleider van een van de flights. Hij had zelf wel eens een clinic gevolgd, maar wat hij hier meemaakte vond hij geweldig. Voor een volgende keer willen de Lions graag weer ondersteunen. Hij zal met de voorzitter, Norbert de Kramer opnemen om te kijken op welke manier GvoorG in 2022 nog meer ondersteund kan worden. Tijdens een van de vergaderingen van Business Open, ontmoetten wij Arjan Hendriks van Blinckk BV. Zijn bedrijf doet onder andere in relatiegeschenken. GvoorG heeft hem benaderd voor het herinneringsbeeldje van de GvoorG mini competitie in 2021, hetgeen hij prima had verzorgd. Iedereen die het beeldje heeft ontvangen was hier erg blij mee, een mooie herinnering. Vanuit Business Open werd aan GvoorG gevraagd om een pitch te houden bij BNI. BNI staat voor Business Network International. Als er een follow up volgt dan nemen we dat in de volgende nieuwsbrief mee.

Een nieuw initiatief, een nieuwe golfclub

Een nieuwe golfclub, die zich heeft opgeworpen om met golf voor mensen met een fysieke beperking te starten is Golfvereniging Ockenburgh. Na een vrij lang, maar goed uitgekristalliseerd plan hebben we met het bestuur en vrijwilligers van Ockenburgh een mooi plan gemaakt om met 5 golfers een start te maken voor de integratie van golfers met een beperking. Dit ziet er als volgt uit: gedurende een jaar start er een pilot waarbij de deelnemers één keer in de 2 weken les krijgen van de golfpro, Ron Garcia. Hij zegt hierover: “Ik vind het een grote eer dat ik deze groep mag gaan lesgeven. Ik heb toen ik nog jong was, een motorongeluk gehad, waarbij mijn onderbeen is verbrijzeld (ter illustratie trekt hij de pijp van zijn broek omhoog en zie je de kwetsuur, nu nog steeds). Soms wordt er wel eens gevraagd waarom ik wat moeilijk loop, vooral als ik moe ben. Ik begrijp dus heel goed dat mensen die een fysieke beperking hebben opgelopen wel eens op een andere manier een bal zullen slaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we hier iets moois gaan neerzetten”.

Jamaine van Haaren is het aanspreekpunt van de vrijwilligers. “We hebben al eens een keer tijdens een wedstrijd van GvoorG mogen helpen. Dat gaf ons zo’n boost dat wij er alles aan gaan doen om golfen tot een plezier te maken. Wat we gaan doen is bij elke les 2 vrijwilligers laten meehelpen. Als de mensen daarna nog wat willen oefenen dan zijn wij er. We willen graag dat de mensen zich senang voelen bij ons op Ockenburgh. Het is dan ook een idee om na afloop gezellig iets te drinken. We willen graag dat dit het moment van de week wordt voor de deelnemers. Ik kan overigens niet wachten tot het 4 november is ”.