Missie en Visie

De missie van de stichting Golf voor Gehandicapten, kortom GvoorG, is dat golf een middel is om te re-integreren en te resocialiseren. Wanneer je een beperking hebt of oploopt, is het mogelijk dat je in een, al dan niet tijdelijk, isolement terecht komt. Door te golfen hoor je erbij en met lotgenoten werk je aan een nieuw sociaal netwerk. Het geeft daarom een positieve impuls aan fysieke stabiliteit en versterkt de mentale gesteldheid.

De missie wordt tezamen met de Nederlandse Golf Federatie en het Fonds Gehandicaptensport onder verantwoordelijkheid van GvoorG landelijk uitgerold.

De visie van GvoorG onderscheidt zich van andere initiatieven door de intrinsieke benadering, waarbij golf leidt tot baanpermissie, je de kans krijgt op lid te worden van een golfvereniging en het actief stimuleren van een social community. Golf is hierbij een middel en niet het primaire doel.