Stichting Golf voor Gehandicapten, GvoorG

De Stichting Golf voor Gehandicapten is op 22 november 2010 opgericht, tezamen met het toenmalige Sofia Revalidatie (nu Basalt). Er werd op Golfclub Leeuwenbergh begonnen met een groep van 5 jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De ervaring, opgedaan in de afgelopen 12 jaren wordt met de golfclubs gedeeld, die ook willen starten met golf voor golfers met een fysieke beperking. Het format dat GvoorG hiervoor hanteert, wordt gezien als het meest doelmatige format om deze doelgroep te enthousiasmeren.

Momenteel is GvoorG onder andere actief op:

Leeuwenbergh (Den Haag)

Concordia (Delft)

Capelse (Capelle a/d IJssel)

Seve (Rotterdam)

Liemeer (Nieuwveen)

Ockenburgh (Den Haag)

Oegstgeester (Oegstgeest)

Kralingen (Rotterdam)

Bovendien heeft GvoorG informatieve gesprekken gevoerd met:

Ommen

Zwolle

Goes

Semslanden

Daan Teeuwes Neurologisch Centrum

Hattem

Antwerpen

Samen met de NGF en het Fonds Gehandicapten Sport wordt de missie sinds 2022 verder landelijk uitgerold. Naast het bemiddelen bij het plaatsen van mensen op een golfclub in het kader van de re-integratie organiseert GvoorG ook de GvoorG mini-competitie tussen de deelnemende golfclubs. Beoogd doel van de GvoorG mini-competitie is om mensen met een beperking niet alleen op hun eigen baan te laten spelen maar ook met mensen van andere banen, om op die manier hun netwerk uit te breiden en ervaringen te kunnen delen. Meedoen is daarom belangrijker dan winnen.

Samenwerkende partners

Vanwege haar rol werkt GvoorG samen met diverse revalidatiecentra, gemeentes en bedrijven en instellingen. Deze zijn onder andere:

Basalt Revalidatie

Hersenz

Middin

Uniek Sporten

Gemeente Den Haag

Gemeente Leidschendam Voorburg

Business Open