De rol van GvoorG

Golf is een middel om te re-integreren en te resocialiseren. Hierdoor richt GvoorG zich op toeleiders, waar mensen die een beperking oplopen terecht zijn gekomen. Dit kunnen revalidatiecentra zijn, maar ook gemeenten, fysiotherapeuten en sportagogen. Het netwerk van GvoorG is dusdanig uitgebreid, dat het belang van golf ingebed is in de therapeutische benadering. De betrokkene moet overigens wel zelf aangeven om te willen golfen.

Betrokken revalidatiecentra zijn onder andere Basalt Revalidatie, Rijndam, Middin, Hersenz, diverse GGZ-instellingen en het Daan Teeuwen Neurologisch Centrum.

Daarnaast moeten deze revalidanten ook geplaatst kunnen worden op de landelijke golfbanen. Daarom is GvoorG regelmatig in gesprek met de NGF en de diverse actoren om de groep mensen met een beperking landelijk de kans te bieden om golf aan te bieden. Voorbeelden liggen momenteel in Zuid-Holland maar er zijn gesprekken gaande in Noord-Holland, Brabant en Drenthe.

Om meer bekendheid te geven aan de missie, geeft GvoorG presentaties bij gemeenten, vooral in het sociale domein, maar ook bij ondernemers. GvoorG is het goede doel van Business Open, een platform van ca 1000 ondernemers in Nederland. Ondersteuning wordt gegeven in de vorm van sponsoring, vooral materieel.

Bovendien is GvoorG het goede doel van Lions Rijswijk, de internationale Goede Doelen Club.