Lions club kiest GvoorG als goed doel 2022

Stichting Golf voor Gehandicapten is door de Lions Club in Rijswijk gekozen als goed doel van het jaar 2022. De Lions Club Rijswijk is een van de chapters van de internationale Lions Clubs, een charitatieve organisatie die opkomt voor mensen en stichtingen die zich inzetten voor de medemens. Een van de mogelijkheden van de Lions is een of meerdere doelen te kiezen die op jaarbasis worden ondersteund. In 2022 is GvoorG daar een van. Net als in voorgaande jaren vult de Lions Rijswijk dat in doorhet organiseren van een sponsor wedstrijd. Daarvoor nodigen de Lions leden andere leden en vertegenwoordigers van bedrijven of mensen uit haar netwerk uit om deel te nemen aan een clinic voor beginners of een 9 holes wedstrijd. De opbrengst komt ten goede van GvoorG. Voor 2022 worden weer afspraken gemaakt over datum en organisatie.