Nieuwsbrief december 2021

Nieuws van het bestuur


Terugkijkend op 2021 was het een bewogen jaar, maar we hebben er met alle GvoorG-ers en vrienden toch het beste uitgehaald. Zo werd onze missie door de NGF en het Fonds Gehandicaptensport opgepakt en verder uitgerold in Nederland, ging de mini-competitie grotendeels door en hebben we onze naam in Nederland nog meer bekend gemaakt. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we op 4 november zijn gestart op Golfclub Ockenburgh.

Voor de goede orde: de missie is om mensen met een fysieke beperking uit hun isolement te halen op een speciale wijze te laten revalideren. Golf is het middel, niet het doel! GvoorG is in dat proces de katalysator, die dat mogelijk maakt. Vooruitkijkend naar 2022 willen we deze zaken in ieder geval consolideren maar ook ligt er de uitdaging om ze verder uit te breiden. Als doel hebben we gesteld om nog meer golfclubs warm te maken voor het helpen uitdragen van onze missie. Hiervoor hebben we in 2021 reeds een aanzet gedaan.

Met betrekking tot de GvoorG mini-competitie zijn we in gesprek met andere golfclubs. Hieraan kleeft echter wel een probleem, omdat we wel moeten uitkijken dat het er niet te veel worden. Nu komt het gemiddelde uit op 1 wedstrijd per maand. Daarom denken we ook, tezamen met de diverse actoren zoals de NGF en vertegenwoordigers uit de andere provincies, na over een nieuw format. Wellicht zal de realisatie hiervan over een aantal jaar liggen, maar we focussen ons nu op bestendiging en professionalisering.

Dit zijn zo een paar ontwikkelingen waar we ons in 2022 op focussen. In deze laatste nieuwsbrief van 2021 hebben we het nog over een nieuwe vorm van sponsoren, de lancering van de nieuwe website en de afsluitende Sinter-Kerstwedstrijd.

Nieuwe procedure bij sponsoring bij het Fonds Tot half 2021 kon je als sportclub een sponsoraanvraag doen bij het Fonds Gehandicaptensport om een deel van je begroting gesponsord te krijgen. Daar tegenover stond dat je zelf ook inkomsten moest genereren. Dit is overigens een algemene regel bij sponsoring en subsidiëring.

Per de tweede helft van dit jaar is deze aanvraagprocedure gewijzigd. Het is nu zo dat je, met eventuele hulp van het Fonds, via de website van Uniek Sporten een beschrijving maakt van de voorgenomen activiteit: “het project”. Deze aanvraag moet worden ondersteund met een reële begroting. Als deze informatie akkoord is, ga je online. En dat betekent dat er een websitepagina wordt aangemaakt, die je onder je contacten en via je social media deelt. Doel hiervan is dat je 100% financiering en sponsoring binnenhaalt. Op deze wijze wordt er meer een beroep gedaan op je eigen netwerk.

Nieuwe procedure bij sponsoring bij het Fonds

Tot half 2021 kon je als sportclub een sponsoraanvraag doen bij het Fonds Gehandicaptensport om een deel van je begroting gesponsord te krijgen. Daar tegenover stond dat je zelf ook inkomsten moest genereren. Dit is overigens een algemene regel bij sponsoring en subsidiëring.

Per de tweede helft van dit jaar is deze aanvraagprocedure gewijzigd. Het is nu zo dat je, met eventuele hulp van het Fonds, via de website van Uniek Sporten een beschrijving maakt van de voorgenomen activiteit: “het project”. Deze aanvraag moet worden ondersteund met een reële begroting. Als deze informatie akkoord is, ga je online. En dat betekent dat er een websitepagina wordt aangemaakt, die je onder je contacten en via je social media deelt. Doel hiervan is dat je 100% financiering en sponsoring binnenhaalt. Op deze wijze wordt er meer een beroep gedaan op je eigen netwerk.

Voor de Sinter-Kerstwedstrijd (zie hieronder) hebben we deze procedure voor het eerst geprobeerd en toegepast, waarbij we het totale sponsorbedrag hebben gehaald. Onze sponsoren hebben we allemaal bedankt en doen dat bij deze nogmaals.

Sinter-Kerst wedstrijd op Burggolf Zoetermeer

Een van de jaarlijkse evenementen, die wij als GvoorG organiseren is de Sinter-Kerst wedstrijd. Het is voor de GvoorG-ers de afsluiting van het seizoen. In de regel spelen we deze wedstrijd op een van de golfbanen in de regio waar we als GvoorG actief zijn. Maar in het kader van uitrollen van onze missie, zijn we op zoek gegaan naar golfbanen in de regio die (nog) niet met het GvoorG concept bezig zijn en die we daar graag voor willen enthousiasmeren. Vanuit Business Open hebben wij een presentatie gegeven bij Business Open Purmerend op Burggolf “De Purmer”. Tijdens het nagesprek met de salesmanager wees hij op zijn collega Eline Dujardin op Burggolf Zoetermeer. Deze raad hebben wij opgevolgd.

Zij zegt hierover: “Ik wist niet van het bestaan van GvoorG. Maar na ons eerste gesprek was ik helemaal om. De aandacht voor mensen met een fysieke beperking staat me nauw aan het hart. Die aandacht en het gevoel heb ik zelf ook. Er was alleen één maar. Bij de deelnemers bij GvoorG zitten er die geen 9, laat staan 18 holes kunnen lopen. Maar bij Burggolf denken we altijd in wat wel kan. En zo kwam ik met het idee om een digitale wedstrijd aan te bieden met onze unieke Toptracer. Als je dat nog nooit hebt gedaan dan is dit zeker een belevenis. Ook omdat iedere speler individueel kan afslaan, kunnen we prima aan de Corona maatregelen voldoen. Ik ben blij dat we aan dit mooie initiatief kunnen meewerken”.

Behalve dat Burggolf Zoetermeer hieraan heeft meegewerkt, hebben ook het Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sporten hun bijdrage geleverd. Het heet een wedstrijd te zijn, echter daar gaat het niet om. Het doel is bij elkaar te komen en middels golf het golfspel ervaringen uit te wisselen.

Alle deelnemers krijgen een prijs, in de vorm van een goodie-bag. Die bevat onder andere voor elke speler een pak met 20 golfballen (gesponsord door Willem Zelisse, voorzitter van Business Open Ockenburgh) en een Chocolade letter, die gesponsord is door de supermarkt van Hoogvliet.

Met deze sponsoringen was het voor de deelnemers mogelijk om hier een unieke ervaring met de Toptracer op te doen.Met deze sponsoringen was het voor de deelnemers mogelijk om hier een unieke ervaring met de Toptracer op te doen.

Nieuwe website

In het kader van professionalisering moeten ook je randvoorwaarden kloppen. Een daarvan is de website. Natuurlijk is GvoorG een stichting die enkel bestaat uit vrijwilligers. Maar dat mag geen beletsel zijn om te werken aan die randvoorwaarden. Dus zijn we met de op- en aanmerkingen die we ontvingen aan de slag gegaan. Het resultaat staat er nu en zal nog verder worden bijgewerkt. Natuurlijk moet je ook de nodige content leveren. Daarmee zijn we flink bezig. Bekijk ‘m op www.gvoorg.nl. Eventuele opmerkingen en te plaatsen content kan men sturen naar wil.borst@ziggo.nl of t.versluys@tom

Voorbereidingen voor volgend jaar

Voor onszelf hebben we een aantal doelen gesteld. De mini-competitie is er daar 1 van. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om buiten de regio een of meerdere wedstrijden te spelen en dat in het kader van de uitrol van onze missie.

We willen ons netwerk bij de revalidatiecentra vergroten en daarbij golf voor mensen met een fysieke beperking nog meer binnen hun revalidatieprogramma’s krijgen. Het is van belang om op de aandacht voor deze doelgroep te blijven hameren.

Datzelfde geldt voor andere instanties zoals Basalt, MEE, Hersenz, etc. Natuurlijk kijken we ook naar onszelf, waarbij bestendiging en professionalisering onze doelen zullen zijn. En als laatste willen we kijken op welke wijze we ons 12 ½ jarig jubileum met inachtneming van de Corona regels kunnen gaan organiseren. Ons 10-jarig jubileum kon door Corona slechts via een collectieve Zoomsessie worden gevierd.

Met andere woorden er staat genoeg op stapel en met steun van ieder, die ons een warm hart toedraagt, gaan we die uitdaging graag aan.

Tot volgend jaar!

Download nieuwsbrief als pdf