History

rolf esserRolf Esser is een sporter bij uitstek en kwam na skiën, hockey, cricket en ijshockey op jonge leeftijd in aanraking met de golfsport. Rolf is nogsteeds één van de beste senioren golfers van Nederland en lid van het nationale senioren team.

Tijdens de Dunhill Links Championship in 2009 werd zijn aandacht getrokken door een golfer met één been die op de tee van hole 18 van St. Andrews een spectaculaire drive zonder krukken en op één been van de tee af joeg.

Manuel de Los Santos, om hem ging het, was een begenadigde baseball-speler totdat hij na een auto ongeluk één van zijn benen moest missen. Hij besloot toen als revalidatie te gaan golfen. Met diep respect voor deze prestatie vroeg Rolf zich af of er in Nederland ook gehandicapten rondliepen die dit zouden kunnen en willen en of zij hierin een zelfde uitdaging zagen als Manuel de Los Santos.

Na zich in dit vraagstuk verdiept te hebben en met vele belanghebbenden gesproken te hebben, viel et hem op dat er geen organisatie of instantie in Nederland is, die gehandicapten rechtstreeks benadert om ze kennis te laten maken met de golfsport. Golf is bij uitstek geschikt als revalidatiesport, voor jong en oud en heeft een enorme therapeutische werking. Niet voor niets gebruikt het Amerikaanse ministerie van Defensie, het SMGA (the Salute Military Golfers Association) om oorlogsveteranen die gehandicapt uit Irak en Afghanistan terug kwamen via de golfsport te laten revalideren.

Zodoende besloot Rolf een stichting in te zetten voor gehandicaptengolf. Hij organiseerde in maart van 2010- een clinic voor het revalidatiecentrum “SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG” gesponsord door de stichting HANDICART. Tijdens deze clinic in het indoor golfcentrum SWINGAWAY liet hij gehandicapten vanwp2d25cf06_05_06
de Sophia Revalidatie, die nog nooit hadden gegolft, kennis maken met deze sport.

Veertien gehandicapten waaronder vier gehandicapten in een rolstoel zijn toen eenhele dag aan de slag gegaan met golfen. Toen ik aan het eind van de clinic aan een meneer in een rolstoel vroeg wat hij van deze sport vond, was zijn antwoord:
“Meneer, ik ben de hele dag vergeten dat ik in een rolstoel zit”.

 

Vanaf 2010 is de Stichting operationeel en werkt samen met Sofia Revalidatie, waar het merendeel van de deelnemers vandaan komen. In 2015 was er een groep van zo’n 30 deelnemers, in wisselende samenstelling waren die actief op Rijswijk en Leeuwenbergh.

De doelsteling van de Stichting is om zoveel mogelijk mensen met een beperking door middel van golf (sneller) te laten revalideren, uit hun isolement te halen.

GVOORG zorgt voor.

  • GVOORG staat voor een ketenaanpak, waarbij “golf” slechts het middel is en niet het uiteindelijke doel.
  • Maatwerk, met een programma dat past bij de deelnemer en zijn financiële situatie. GVOORG vraagt hiervoor een kleine donatie.
  • Begeleiding door gespecialiseerde golfprofessionals en (golf)vrijwilligers.
  • Samenwerking met j revalidatiecentra, zodat de agogen en fysiotherapeuten de eerste informatie over het nut van deelname aan het GVOORG programma aan hun patiënten kunnen geven.
  • Advies (op verzoek) aan orthopedagogische instrumentenmakers, gemeenten, golfverenigingen en de Nederlandse Golf Federatie.
  • Organisatie van clinics, in samenwerking met revalidatiecentra om de mogelijkheden onder de aandacht van belangstellende te brengen,
  • Organiseren van (onderlinge) wedstrijden waaraan de gehandicapten deel kunnen nemen. Het ultieme doel is dat serieuze golfer na verloop van tijd deel gaan nemen aan de normale club activiteiten.
  • Initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar de therapeutische en revaliderende werking van golf, en de mogelijke daling van zorgkosten daardoor.
  • Betrekken van zo veel mogelijk golfverenigingen.
  • Fondsenwerving bij lokale overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en particulieren om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden en nieuwe activiteiten te ontplooien.